การขึ้นลาน ตั้งเม็ดมะยม นาฬิกาโรเล็กซ์ Rolex

หน้าแรก Rolex โรเล็กซ์ การขึ้นลาน ตั้งเม็ดมะยม นาฬิกาโรเล็กซ์ Rolex

เริ่มต้นใช้นาฬิกากลไกอัตโนมัติให้ทำ ดังนี้

 1. ถ้ามะยมเป็นระบบเกลียวก็ให้คลายเกลียวก่อน
 2. เริ่มไขลานเข้าด้วยการหมุนมะยมไปด้านหน้าหรือทิศทางตามเข็ม (มะยมสามารถหมุนได้สองทิศทาง แต่ทิศทางตามเข็มจะขึ้นลาน ส่วนอีกทิศทางหนึ่งจะหมุนฟรีถ้าคุณสังเกตุในขณะที่ไขลานจะพบว่า ทิศทางที่เข้าลานจะมีแรงต้านมากกว่าทิศทางที่หมุนฟรีเสมอครับ)
 3. ให้คุณไขลาน ประมาณ 20 รอบ เพื่อให้ระบบกลไกเริ่มทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ
 4. ถ้านาฬิกาของคุณเป็นระบบอัตโนมัติที่ไม่สามารถไขลานได้ ก็ให้ใช้วิธีแกว่งนาฬิกาเป็นวงกลมจะวนซ้ายก็ได้หรือจะวนขวาก็ได้เพียงทิศทางเดียวสัก 1 นาที เพื่อให้ระบบมีกำลังจากลานพอที่จะทำงานได้
 5. หลังจากไขลานแล้ว ให้คุณดึงมะยมให้ไปอยู่ในตำแหน่งตั้งเข็ม (จังหวะที่สาม โดยทั่ว ๆ ไปครับ) แล้วให้หมุนเข็มผ่านเลข 12 นาฬิกา พร้อม ๆ กับสังเกตุด้วยว่า ตอนที่เข็มชั่วโมงผ่าน 12 นาฬิกานั้นวันที่เปลียนหรือไม่ ถ้าไม่เปลี่ยน แสดงว่าเป็นเที่ยงวัน ถ้าเปลียนแสดงว่าเป็นเที่ยงคืน
 6. ให้คุณตั้งเข็มชั่วโมงไปที่เที่ยงวัน แล้วกดมะยมลง 1 ตำแหน่งไปยังตำแหน่งตั้งวันและวันที่ จากนั้นตั้งวันและวันที่ที่เป็นเมื่อวาน เช่น วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 2 ให้คุณก็ตั้งเป็นวันเสาร์ ที่ 1 ครับ
 7. หมุนตั้งเข็มจนกระทั่งผ่านเที่ยงคืน วันและวันที่ก็จะเปลียนเป็นวันปัจจุบัน ให้คุณตั้งเวลาตามจริงที่คุณต้องการจะตั้งได้ตามปรกติ เป็นอันเรียบร้อยครับ
 8. ในกรณีที่มะยมเป็นเกลียว ก็ให้หมุนเข้าเกลียวเก็บมะยมตามเดิม.

วิธีตั้งเวลาแบบนี้ จะเป็นการเลี่ยง ไม่ให้คุณเผลอไปตั้งเวลาในช่วงที่ไม่ควรตั้งได้ วิธีนี้คุณจะสามารถตั้งเวลาได้แม้ว่าจะเป็นเวลาในช่วงต้องห้าม ( 3 ทุ่ม ถึง ตี3 โดยประมาณ) เพียงแค่ว่าอย่าหมุนเข็มนาทีถอยหลังเกิน 1 ชั่วโมงก็พอ และถ้าคุณทำตามวิธีการนี้ ก็จะทำให้นาฬิกาของคุณมีเสถียรภาพในการเดินได้เป็นอย่างดีทุกประการครับ.

เคล็ดลับวิธีการขึ้นลาน

 1. ควรใช้ 2 นิ้วที่ถนัดหมุนเม็ดมะยมในการขึ้นลาน ไม่ควรใช้นิ้วเดียวไถเม็ดมะยมเพื่อให้หมุนอย่างเด็ดขาด
 2. ควรจับเม็ดมะยมเบาๆ เพื่อที่จะรู้สึกว่านาฬิกาที่ไขอยู่ลานเต็มแล้วหรือยัง เมื่อรู้สึกตึงที่นิ้วแสดงว่าลานเต็ม ไม่ควรออกแรงอีก เพราะทำให้ลานขาด
 3. ควรถอดนาฬิกาออกจากข้อมือก่อนขึ้นลาน ไม่ควรขึ้น ลานขณะอยู่บนข้อมือ เพราะอาจเกิดแรงที่จะทำให้กลไกภายในสึกหรอใด้
 4. ถ้าต้องใช้นาฬิกาเป็นประจำหากเป็นไปใด้ควรไขลานนาฬิกาช่วงเวลาเดียวกัน อาจจะทุกวัน หรือ วันเว้นวัน เพื่อให้กระปุกลานสามารถทำงานใด้อย่างมีเสถียรภาพและเที่ยงตรง
 5. เมื่อขึ้นลานจนเต็ม ควรหมุนเม็ดมะยม ย้อนกลับสักคริ่งรอบ เพื่อผ่อนลานไม่ให้ตึงเกินไป และทำงานใด้อย่างเต้มประสิทธิภาพ

หากวางนาฬิกานาน ๆ แนะนำให้ เอานาฬิกามาขึ้นลานอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้งขอขอบคุณ: www.time4ustore.com