การเลือกบ้านเพื่อไม่ให้ขัดกับปีเกิด

หน้าแรก ฮวงจุ้ย การเลือกบ้านเพื่อไม่ให้ขัดกับปีเกิด

เข้าชม 1054 ย่อ URL

ปีชวด (ปีหนู)
       ท่านที่เกิดปีนักษัตร ปีชวด ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศใต้ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศ 172.6 - 187.5 องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีชวด ดังนั้นจึงเป็นทิศต้องห้าม จากประสบการณ์ที่อาจารย์ไปดูฮวงจุ้ย และจัดบ้านให้แก่ผู้ที่อยู่ผิดทิศทาง ซึ่งมักจะเดือดเนื้อร้อนใจ อยู่ไม่สุข อยู่ไม่ติดบ้าน มีน้อยรายที่จะไม่มีอาการแบบนี้ ท่านที่เกิดปีชวดจึงควรหลีกเลี่ยงการซื้อบ้านในทิศนี้

ปีฉลู (ปีวัว)
       ท่านที่เกิดปีนักษัตร ปีฉลู ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 202.6 – 217.5 องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีฉลู ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีขาล (ปีเสือ)
       ท่านที่เกิดปีนักษัตร ปีขาล ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 232.2 – 247.5 องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีขาล ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้าน หรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีเถาะ (ปีกระต่าย)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีเถาะ ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันตก ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 262.6 – 277.5 องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีเถาะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้าน หรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีมะโรง (ปีมังกร)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะโรง ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 292.6 – 307.5 องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีมะโรง ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีมะเส็ง (ปีงู)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะเส็ง ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศเหนือ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 322.6 – 337.5 องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีมะเส็ง ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

คนรู้หรือยัง? การเลือกบ้านเพื่อไม่ให้ขัดกับปีเกิด ช่วยลดปัญหาในชีวิตได้
ปีมะเมีย (ปีม้า)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะเมีย ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศเหนือ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 352.6 – 07.5 องศา เพราะทิศดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีมะเมีย ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีมะแม (ปีแพะ)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีมะแม ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 22.6 – 37.5 องศา เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีมะแม ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีวอก (ปีลิง)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีวอก ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 53.6 – 67.5 องศา เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีวอก ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีระกา (ปีไก่)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีระกา ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันออก ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 82.6 – 97.5 องศา องศา เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีระกา ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีจอ (ปีหมา)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีจอ ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในตำแหน่งองศาเข็มทิศที่ 112.6 – 127.5 องศา เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีจอ ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้

ปีกุน (ปีหมู)
       ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ปีกุน ไม่ว่าปี พ.ศ. ใด ๆ ห้ามปลูกบ้านหันหลังอิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพราะทิศทางดังกล่าวเป็นอริกับคนที่เกิดปีกุน ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านในทิศนี้