การเลือกใช้สีภายในห้องครัว สำหรับธาตุไม้

หน้าแรก ฮวงจุ้ย การเลือกใช้สีภายในห้องครัว สำหรับธาตุไม้

เข้าชม 753 ย่อ URL

ห้องครัว ตัวแทนของการทำมาหากิน ความสามารถในการแข่งขัน (ด้านการทำมาหากิน) ความแข็งแรงสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกาย(จากคุณภาพของอาหารบำรุงเลี้ยง) ตัวแทนของผู้เป็นแม่หรือนายผู้หญิงของบ้าน...

        สีห้องครัวในกลุ่มธาตุไม้ : เพื่อเสริมธาตุไฟของครัวให้การทำมาหากินแข็งแรงกว่านี้ มีความกระตือรือร้น เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีการฟื้นตัว มีการเจริญเติบโตที่ดี เช่น สีเขียวออ่น สีเขียวใบไม้ สีน้ำตาลไม้ สีน้ำตาลอ่อน

        หมายเหตุ สีต้องห้ามในครัว คือ สีธาตุน้ำ (ดำ ฟ้า น้ำเงิน) เพราะจะเกิดการปะทะของพลังอย่างรุนแรง พลังแห่งธาตุไฟ ทำให้การทำมาหากินอ่อนแรง ธุรกิจหน้าที่การงานไม่ประสบความสำเร็จขอขอบคุณ: thaiza.com