ขั้นตอนการตั้งเวลา Rolex สำหรับมือใหม่

หน้าแรก Rolex โรเล็กซ์ ขั้นตอนการตั้งเวลา Rolex สำหรับมือใหม่

  1. คลายเกลียว หมุนเม็ดมะยมถอยหลังไปทางเลขหก หมุนจนกว่าเม็ดมะยมเด้งมาเอง
  2. หมุนไขลานเดินหน้าไปทางเลข 12 หมุนประมาณ 25 ครั้ง
  3. ดึงเม็ดมะยมออกจังหวะที่ 1 หมุนเพื่อตั้งวัน (หาก no date ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป)
  4. ดึงเม็ดมะยมออกจังหวะที่ 2 หมุนเดินหน้าเพื่อตั้งเวลา (ไม่ควรหมุนทวนเข็มนาฬิกา)
  5. เมื่อตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วให้กดเม็ดมะยมพร้อมกับหมุนเดินหน้าเกือบชนฝาเม็ดมะยมจะปิดสนิท

ข้อสำคัญ อย่าทำด้วยความรีบร้อน และไม่ควรตั้งเวลาขณะใส่บนข้อมือนะคะเพราะเราอาจจะใช้แรงเยอะซึ่งจะมีผลกระทบต่อเม็ดมะยม


ขอขอบคุณ: