จัดสวนสวยสไตล์อังกฤษ เน้นความเป็นธรรมชาติ

หน้าแรก จัดสวน จัดสวนสวยสไตล์อังกฤษ เน้นความเป็นธรรมชาติ

เข้าชม 4005 ย่อ URL

ขนาดพื้นที่จัดสวนและส่วนปิดล้อม ใช้พื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดูแลได้ง่าย มีจัดองค์ประกอบของสวนให้เสมือนทิวทัศน์จริงโดยมีส่วนปิดล้อมด้วยการมีฉากหลังและฉากหน้า เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสวน เช่นการก่อกำแพงหิน สร้างรั้วไม้เตี้ยๆ หรือการก่อกำแพงอิฐมอญ
ขอขอบคุณ: www.renaissanceherbs.com.au