จัดสวนสวย เพิ่มมุมนั่งเล่นด้วยศาลากลางสวนป็นมุมรับแขก

หน้าแรก จัดสวน จัดสวนสวย เพิ่มมุมนั่งเล่นด้วยศาลากลางสวนป็นมุมรับแขก

เข้าชม 3550 ย่อ URL

การวางตำแหน่งของแบบศาลานั้นจะมีผลกระทบต่อการใช้งานและรูปแบบของการจัดสวนค่อนข้างมาก อย่างเช่น ถ้าเราเลือกติดตั้งศาลาไว้ตรงกลางของสวนที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก เป็นไปได้ที่ตัวของศาลาจะทำให้องค์ประกอบต่างๆในการจัดสวนดูรกตา และถูกศาลาบดบังจนทำให้หมดความสวยเด่น ตรงกันข้ามหากการวางตำแหน่งนี้เกิดขึ้นบนสวนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ศาลาก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเพื่อช่วยเชื่อมพื้นที่ของการจัดสวนให้เป็นหนึ่งเดียว