จัดแต่งสวนสวย สวนสวยเลือกได้ด้วยไม้กระถาง ตามจินตนาการ

หน้าแรก จัดสวน จัดแต่งสวนสวย สวนสวยเลือกได้ด้วยไม้กระถาง ตามจินตนาการ

เข้าชม 1950 ย่อ URL

พื้นที่ระเบียงมีข้อจำกัดหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะแคบและยาว รับน้ำหนักมากๆไม่ไหว บางครั้งมีชายคาบ้านเป็นตัวกำหนดความสูงของพันธุ์ไม้ด้วย และหากปลูกต้นไม้ทึบเกินไป ห้องภายในบ้านก็จะมืด ดังนั้นจำนวนของไม้กระถางจึงต้องพอดีกับขนาดพื้นที่ และไม่ควรเลือกไม้ที่กินพื้นที่ทางกว้างมากเกินไป
ขอขอบคุณ: www.hgtv.com