จัดโต๚ะรับประทานอาหารเล็กๆ ไอเดียน่ารักในห้องครัว

หน้าแรก ห้องอาหาร จัดโต๚ะรับประทานอาหารเล็กๆ ไอเดียน่ารักในห้องครัว

เข้าชม 3349 ย่อ URL

การจัดโต๊ะรับประทานอาหารได้ในห้องครัวนั้น ต้องดูขนาดพื้นที่ของห้องเป็นส่วนประกอบในการเลือกโต๊ะ เลือกเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารด้วย หากห้องครัวมีพื้นที่น้อย ก็ต้องเลือกขนาดของโต๊ะเก้าอี้ให้เล็กๆ ให้มีความเหมาะสมกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะทำให้ห้องครัวดูอึดอัด คับแคบ กรีดขวางทางเดินจนเกินไป จำนวนที่นั่งเก้าอี้ต้องมีครบสำหรับสมาชิกในครอบครัว จะได้รับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากัน พูดคุยกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดีขึ้นอีกด้วย


ตำแหน่งของโต๊ะรับประทานอาหารนั้น ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็น อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากห้องครัวนั้นๆ มีหน้าต่าง สามารถจัดโต๊ะรับประทานอาหารไว้ริมหน้าต่างก็ได้ สร้างความเพลิดเพลิน ทานไป ชมวิวข้างนอกไป อิ่มทั้งท้อง อิ่มทั้งใจ เมื่อเลือกขนาดและตำแหน่งที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของห้องครัวได้แล้ว ต้องคำนึงถึงสไตล์การตกแต่งของห้องครัวโดยรวมว่าเป็นไปในสไตล์ไหน แล้วเลือกให้มีความกลมกลืน เข้ากัน ทั้งรูปทรง และโทนสี  ตัวอย่าง การจัดโต๊ะรับประทานอาหารในห้องครัว 9 แบบนี้ เป็นห้องครัวที่มีขนาดพื้นที่ไม่มาก เหมาะกับครอบครัวเล็กๆ มีสมาชิกในบ้านน้อย


ขอขอบคุณ: www.decorreport.com