ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ รดน้ำอัตโนมัติ อย่างมืออาชีพ ทำเองได้ที่บ้าน DIY

หน้าแรก ต้นไม้ ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ รดน้ำอัตโนมัติ อย่างมืออาชีพ ทำเองได้ที่บ้าน DIY

1. ออกแบบแปลนการติดตั้งสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ตามความต้องการของลูกค้า

2. ติดตั้งตู้ควบคุมระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ

3. วัดระยะที่จะวางหัวสปริงเกอร์

4. ทดสอบการทำงานของหัวสปริงเกอร์ ก่อนฝังดิน

5. กำหนดการเดินท่อ PE

 PE

6. ตรวจสอบแนวท่อ PE และ ตำแหน่งที่จะวางหัวสปริงเกอร์ อีกครั้ง

 PE

7. ฉีดน้ำในแนวที่จะวางท่อ PE

8. ขุดหลุม เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จะวางหัวสปริงเกอร์

9. เปิดหน้าดินตามแนวท่อ PE

 PE

10. ขุดดิน พร้อมวางท่อ PE และเทียบระดับความลึกของสปริงเกอร์ โดยหัวสปริงเกอร์ต้องต่ำกว่าหน้าดิน

  PE

11. กลบดิน

12. ปรับหัวสปริงเกอร์เพื่อให้ฉีดน้ำตามตำแหน่งที่ต้องการ

13. เสร็จสิ้นขั้นตอน และปล่อยให้สปริงเกอร์ทำงานตามปกติ

เรายินดีให้ท่านนำบทความนี้ไปเผยแพร่ เพียงแค่อ้างอิงมาจาก www.SprinklerHome.com ก็ดีใจแล้วครับ :)


ขอขอบคุณ: