ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไว้ตรงประตู

หน้าแรก ฮวงจุ้ย ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไว้ตรงประตู

เข้าชม 762 ย่อ URL

ไม่ควร ปลูกต้นไม้ใหญ่ ตรงทางเข้า ลักษณะการ ปลูกต้นไม้ใหญ่ บริเวณทางเข้า หรือพื้นที่หน้าบ้านนั้น ควรเป็นที่ราบลดหลั่นลงไป เช่น การจัดแต่งสวนต่างๆ แต่ไม่ควรมีเนินดินสูงบังประตู หรือต้นไม้ใหญ่ตรงกับประตู


คนไทยสมัยโบราณกล่าว ไว้ว่า เหมือนโจรยืนหน้าบ้าน มีเรื่องต้องเสียเงินอยู่เสมอ แต่ในแง่ ฮวงจุ้ย แล้ว การ ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไว้ตรงประตู เป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงก็คือ อุบัติเหตุหรือการเลือดตกยางออกเพียงอย่างเดียว จะถึงตายหรือไม่ขึ้นกับว่าถึงฆาตหรือไม่ การมีอะไรมาบังหรือขวางทางเข้าบ้าน หรือขวางประตู เป็นการทำให้โชค ลาภถูกบดบังไปด้วย


การทำมาหากินไม่ค่อยคล่องตัว หรือได้มาก็ถูกเบียดบังโดยคนรอบข้าง แต่ถ้าหากดวงชะตาถึงคราวมีเคราะห์มีอุบัติเหตุแล้ว จะร้ายแรงกว่าปกติ เพราะว่าต้นไม้ที่ขวางอยู่หน้าบ้าน เป็นตัวผสมโรงขอขอบคุณ: