ฮวงจุ้ยประตูห้องนอน พลังรัก

หน้าแรก ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยประตูห้องนอน พลังรัก

เข้าชม 4809 ย่อ URL

ประตูห้อง นอน ถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตคู่ เพราะเป็นช่องทางเปิดรับให้รักไหลเวียน หมุนผ่าน ในแต่ละ

ทิศจะมีพลังจักรวาลแฝงอยู่ จะเกิดกระแสพลังที่ดีไหลผ่าน

เข้าห้องนอนได้แต่หากไม่สามารถรื้อย้ายประตูได้ จึงมีวิธีแก้เคล็ดได้ตามหลักฮวงจุ้ย ดังนี้

ประตูห้องนอนหันรับทิศตะวันตก

       หาสิ่งของสีขาว สีน้ำเงิน หรือเก้าอี้เหล็กมาวางที่มุมทิศตะวันตกของห้องนอน

ประตูห้องนอนหันรับทิศเหนือ

       หาเทียนสีชมพู หรือโคมไฟนำไปวางไว้ที่มุมห้อง บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้

ประตูห้องนอนหันรับทิศตะวันออกเฉียงใต้


       หาอ่างบัวขนาดเล็ก หรือโถแก้วเลี้ยงปลาทองมาวางไว้ใกล้ๆ ประตูห้องนอน

ประตูห้องนอนหันรับทิศใต้

       หาโคมไฟ หรือสื่งของที่มีสีแดง หรือสีเหลือง วางไว่ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องนอน บางทีอาจแขวนลูกแก้วคริสตัลแทนก็ได้

ประตูห้องนอนหันรับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

       หาเก้าอี้หวาย หรือกระถางดอกไม้ หรือไม้ใบมาวางไว้ตรงมุมทิศตะวันตกในห้องนอน

ประตูห้องนอนหันรับทิศตะวันออกแยงเหนือ

       หาแจกัน ขวดโหลเลี้ยงปลา หรือสิ่งของที่มีสีเหลืองมาวางไว้ตรงมุมทิศเหนือของห้องนอน

ประตูห้องนอนหันรับทิศตะวันออก

       หากระถางต้นไม้หรือเกาอี้เหล็ก หรือสิ่งของที่มีสีดำ สีน้ำเงิน นำไปวางไว้ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องนอน

ประตูห้องนอนหันรับทิศตะวันตกเฉียงใต้


       หาแจกันดอกไม้หรือตู้ปลา นำมาวางไว้ตรงมุมทิศใต้ของห้องนอน หรืออาจแขวนลูกแก้วคริสตัลแทนก็ได้