ฮวงจุ้ยสำหรับคนมีลูกยาก

หน้าแรก ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ยสำหรับคนมีลูกยาก

เข้าชม 1788 ย่อ URL       หลักการจัดทั่วไป ต้องคำนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ ระหว่างกระแสลมและกระแสน้ำ ว่าไปแล้วการจัดฮวงจุ้ยก็หมายถึงการบริหาร การจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างกระแสลมและกระแสน้ำอย่างลงตัวและสมดุลในสภาวะแวดล้อมธรรมชาตินั้นๆ ในสถานที่นั้น ๆ ซึ่งการจัดในที่นี้เราต้องคำนึงถึงความสวยงาม ความโล่ง ความโป่รงใส และความสะอาด ของสถานที่ ๆ เราจัดเป็นสำคัญ   หากเราต้องการบรรลุผล เล็งเห็นผล ของการจัดฮวงจุ้ย ต้องยึดหลักที่กล่าวมา เป็นเกณฑ์สำคัญ


       ในที่นี้เรามีโจทย์ว่า จัดแก้ฮวงจุ้ยสำหรับคนมีลูกยาก  กล่าวโดยทั่วไป การมีลูกต้องมีความพร้อมของผู้หญิงและผู้ชายในหลายด้าน โดยเฉพาะความพร้อมด้านจิตใจของทั้งคู่ เป็นความปรารถนาร่วมกัน ความพร้อมทางร่างกาย และความพร้อมทางฐานะ ความเป็นอยู่ในสังคม เมือทั้งคู่มีความพร้อมแล้ว ต่อไปก็ต้องพิจารณา ความลงตัวความเหมาะสมทางด้านที่พักหรือที่อยู่อาศัย บ้านพักหรือห้องนอน โดยเฉพาะเน้นการจัดที่ห้องนอนเป็นสำคัญ ทั่วๆไปแล้ว เราต้องดูสภาพแวดล้อมทั้งบ้าน ทั้งภายนอกและภายใน พิจารณาดูความสมดุลของบรรยากาศ ความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวทั้งหมด ซึ่งจะต้องจัดแก้ จัดปรับทุกส่วนของบ้านถึงจะได้ผลดีมาก แต่เราขอเน้นที่ห้องนอน ต่ำแหน่งห้องนอน


        ก่อนอื่นให้เรามองไปที่ ต่ำแหน่งห้องภายในบ้าน ให้เรายื่นหน้าบ้านหันหน้าเข้าในบ้าน ต่ำแหน่งห้องที่ดีที่สุดสำหรับคนมีลูกยาก จะอยู่ทางทิศตะวันตก(w)ของบ้าน หรืออยู่สวนกลางขวามือบ้านเรา ซึ่งเป็นต่ำแหน่งของบุตร หรือบริวาร เป็นมุมธาตุทองหรือมุมโลหะตามผังภาพด้านล่างนี้

          สำหรับการวางเตรียงนอน สามารถวางได้ ตามหมายเลขผังเป็นแนว 9,2,7,1 และ 6 แต่ให้ยึดมุมเลข 7 เป็นหลัก และประตูควรเปิดแถวหรือมุม EN ดีที่สุด

  
         ดังนั้น การจัดฮวงจุ้ยห้องนอนสำหรับคนมีบุตรยาก โดยเน้นต่ำแหน่งห้องในบ้าน ภายในห้องต้องใช้สี ขาว สีบรอนซ์เงิน สีบรอนซ์ทอง หรือโทนสีส้มสีเหลืองหรือสีที่สว่าง ๆ ดูแล้วให้ความรู้สึกไปในทางโรแมนติก เตรียงนอนควรทำด้วยโลหะมันวาวเน้นขาเตรียงทรงกลม ฟูกใช้สีเงิน ผ้าครุมเตรียงควรเป็นสีออกโทนสว่าง หรือสีบรอนซ์ทอง โคมไฟที่ใช้ควรเป็นทรงกลม แสงไฟออกส้มเหลือง หรือขาวนวล จัดเตรียง นอนให้หันหัวไปทางทิศ ที่เป็นมงคลของแต่ละคน โดยยึด รหัสตัวเลขที่หาได้จากปี พ.ศ.เกิด คนที่ได้รหัส 1,3,4 และ 9 ให้จัดหัวเตรียงไปในทางทิศเหนือ, ทิศใต้, ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ และสำหรับคนที่ได้รหัส 2,6,7 และ 8 ให้จัดหัวเตรียงนอนไปในทางทิศตะวันตก, ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และให้เน้นสีที่ใช้ภายในห้องตามที่กล่าวมาแล้ว

         วิธี คำนวณหารหัสประจำตัวของตนเอง ให้ใช้ พ.ศ. ที่เกิด ลบด้วยตัวเลข 543 จะได้ผลลัพธ์เป็น ค.ศ. แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ บวกกันทุกตัว จนได้เป็นเลขตัวเดียว ผู้ชายให้นำผลลัพธ์ไปลบ(-)ด้วยเลข 11 ถ้าลบแล้วผลลัพธ์ได้เป็นเลข 5 ให้ใช้เลข 2 เป็นรหัสประจำตัว ผู้หญิงให้นำผลลัพธ์ไปบวก(+)กับตัวเลข 4 ถ้าบวกแล้วผลลัพธ์ ได้เลข 5 ให้ใช้เลข 8 เป็นรหัสประจำตัว

       
         ภายในห้องต้องโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก เน้นสีสันสร้างบรรยากาศ ดูรายละเอียดในการพิจารณาจัดห้องตามนี้พอสังเขปควรคำนึง

1 สีของห้องควรออกโทน สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน บรอนซ์ทอง สีเหลืองอ่อน


2 เตรียงนอนควรทำด้วยโลหะ

3 ผ้าม่าน ควรใช้สีสบายตาสดใส สว่าง


4 โคมไฟ ควรเป็นทรงกลม หรือ ทรงสี่เหลียมด้านเท่า ทำด้วยโลหะ

5 แสงไฟต้องเป็นสีขาวนวล หรือสีส้มออกเหลืองอ่อน ๆ


6 ห้ามติดโคมไฟ ด้านบนตรงใจกลางเตรียงนอนจะเกิดการพิฆาต เป็นพลังร้ายทำลายคนนอน

7 ไม่ควรวางตู้ที่มีกระจกเงาปลายเตรียง หรือปลายเท้า ห้องแต่งตัวควรแยกออกจากห้องนอน ถ้าจำเป็นก็ให้วางด้านข้างเตรียง


8 ห้ามวางหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่อย่างเด็จขาดเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะเป็นห้องเฉพาะตน

9 ห้ามใช้สีแดง ไฟสีแดง สัญลักษณ์สามเหลียม และแหลมคม หรือรูปภาพไฟ ภาพสีแดง หรือตัวแทนธาตุไฟ เพราะเป็นการทำลายในมุมนี้ ทำให้พลังดีหดหายหรือถูกทำลายโดยไม่จำเป็น


10 ห้ามติดสิงห์คาบดาบภายในห้อง หรือหน้าห้อง หรือที่ประตู เพราะเป็นการทำลายทางธาตุ

11 ห้ามความสกปรก ในต่ำแหน่งนี้ ห้องนี้ต้องสะอาดจะช่วยดึงพลังอันเป็นมงคลช่วยกระตุ้นพลังภายในบ้านภายใน ห้องให้ผู้อยู่อาศัยพบกับความสุขความเจริญ


12 ห้ามติดภาพที่ให้พลังในแง่ลบ จะทำให้นึกถึงแต่เรื่องไม่ดี หรือต้นไม้ตายซากก็ให้ผลต่อจิตใจไม่ดีเช่นกัน

13 ให้เสริมสิ่งของที่มีสีเหลือง ๆ เป็นธาตุดินๆก่อเกิดโลหะ เป็นการกระตุ้นให้พลังโลหะได้เป็นอย่างดี


14 ให้ใช้สัญลักษณ์ของเด็ก ๆ ถือเป็นนัยยะว่ามีพวกเขามาอยู่ใกล้ ๆ ตัว ให้คิดถึงเด็ก ๆ ให้มาก ๆ

15 ให้ติดกระดิ่ง หรือโมบายโลหะทรงกลม หรือทำด้วยเหล็กก็ได้ เป็นการกระตุ้นพลังงานที่ดี ติดที่หน้าประตูทางเข้าบ้าน หรือหน้าห้องนอน


         สรุป ที่กล่าวมาทั้งหมด ที่เป็นข้อห้าม และข้อส่งเสริม ให้ปฏิบัติโดยไม่ขาด เป็นการจัดฮวงจุ้ยที่ส่งเสริมก่อเกิดพลังที่เป็นมงคลทั้งสิ้น ซึ่งช่วยให้ท่านที่มีบุตรยาก จะได้บุตรสมใจปรารถนา แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ จะนำมาชึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองของทุกชีวิตในครอครัว