เลี้ยงปลาตู้เสริมฮวงจุ้ย

หน้าแรก ฮวงจุ้ย เลี้ยงปลาตู้เสริมฮวงจุ้ย

เข้าชม 3199 ย่อ URL


รูปร่างลักษณะห้าธาตุของอ่างเลี้ยงปลา
    อ่างเลี้ยงปลาทรงกลม ห้าธาตุจัดอยู่ในธาตุทองสามารถก่อให้เกิดน้ำที่มีความเจริญรุ่งเรือง  ดังนั้นจึงถือว่าคือลักษณะที่เป็นสิริมงคล
    อ่างเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ห้าธาตุจัดอยู่ในธาตุไม้ ตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าเป็นสิริมงคลสามารถเกื้อหนุนซึ่งและกัน
    อ่างเลี้ยงปลารูปหกเหลี่ยม เปรียบเทียบหกคือน้ำ ดังนั้นห้าธาตุจัดอยู่ในธาตุน้ำถือว่าเป็นสิริมงคล
    อาศัยการวิเคราะห์ตามห้าธาตุข้างต้น อ่างเลี้ยงปลาที่ทุกคนควรเลือกใช้คืออ่างเลี้ยงปลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปทรงกลมและทรงหกเหลี่ยมจะเหมาะสม
จำนวนปลาที่เลี้ยงในอ่าง
       เลี้ยงปลาพันธ์อะไรจึงจะดี ? ผู้คนโดยทั่วไปต่างเลือกเลี้ยงปลาทอง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าปลาทองมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งและเลี้ยงได้นานกว่าปลาพันธ์อื่นๆอีกทั้งยังดูแลรักษาง่ายจำนวนปลาที่เลี้ยงมีกฏเกฏฑ์ที่แน่นอนหรือตามตำราฮวงจุ้ยถือว่า
    เลี้ยงปลา 1 ตัว เป็นสิริมงคลจะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง
    เลี้ยงปลา 2 ตัว ไม่เป็นประโยชน์ต่อโชคลาภ
    เลี้ยงปลา 3 ตัว ไม่เป็นประโยชน์ต่อโชคลาภ
    เลี้ยงปลา 4 ตัว ถือว่าเป็นมงคล
    เลี้ยงปลา 5 ตัว ไม่เป็นประโยชน์ต่อโชคลาภ
    เลี้ยงปลา 6 ตัว เป็นมงคลจะมีโชคลาภ
    เลี้ยงปลา 7 ตัว เป็นมงคล
    เลี้ยงปลา 8 ตัว เป็นมงคล
    เลี้ยงปลา 9 ตัว เป็นมงคล จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง
    เลี้ยงปลา 10 ตัว ขึ้นไปให้ลบจำนวนเต็มออก เช่น 20 ตัว ให้ถือเป็น 2 ตัว 15 ตัวถือเป็น 5 ตัว
 
สีของปลาที่เลี้ยง
       นอกจากอ่างเลี้ยลปลา จำนวนปลามีผลกระทบต่อโชคลาภของความเจริญรุ่งเรืองของคนในครอบครัวแล้ว สีของปลาที่เลี้ยงก็มีผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นขณะเลือกที่จะนำมาเลี้ยงในอ่างก็ต้องสนใจสีของปลาด้วย
    ปลาสีทองสีขาว จัดอยู่ในประเภททอง ถือว่ามีพลังในการกวักเรียกทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านนับได้ว่าเป็นสิริมงคล
    ปลาสีดำ สีน้ำเงินหรือสีเทา จัดอยู่ในประเภทน้ำ น้ำสามารถก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนับได้ว่าเป็นสิริมงคล
    ปลาสีเขียวจัดอยู่ในประเภทไม้พลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองค่อนข้างอ่อน
    ปลาสีเหลืองหรือสีกาแฟ จัดอยู่ในประเภทดิน ดินสามารถพิชิตน้ำ พลังแห่งโชคลาภอ่อนมาก