เลือกใช้สีภายในห้องน้ำ สำหรับธาตุดิน

หน้าแรก ฮวงจุ้ย เลือกใช้สีภายในห้องน้ำ สำหรับธาตุดิน

เข้าชม 946 ย่อ URL

       ห้องที่มีสภาวะหยินอัปมงคลมากที่สุด (ความชื้นแฉะ) มีการรั่วไหลมากที่สุด (รูระบายต่างๆ) จึงก่อให้เกิดความเสียหายรั่วไหลในตำแหน่งที่มีห้องน้ำตั้งอยู่ ซึ่งวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงสามารถประเมินความเสียหาย ความตกต่ำเสื่อมถอยของชีวิต และอาการเจ็บป่วยของคนในบ้าน ได้จากตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ...

       สีห้องน้ำในกลุ่มธาตุดิน : เพื่อให้เป็นตัวลดทอนการรั่วไหลของน้ำ การปลดปล่อยพลังหยินอัปมงคล เนื่องจากธาตุดิน มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะสกัดกั้นการไหลของน้ำ ขณะเดียวกันก็ทอนพลังของธาตุน้ำด้วย เช่น สีครีม สีน้ำตาล สีแดง สีเทาปูนซีเมนต์

       หมายเหตุ ห้องน้ำเป็นจุดที่มีการรั่วไหลของน้ำมากที่สุด จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สีธาตุน้ำ เพราะเท่ากับเสริมให้มีการรั่วไหลมากขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้สีธาตุไฟ เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะของพลังจนกลายเป็นพิฆาต 


ขอขอบคุณ: thaiza.com