เลือกใช้สีภายในห้องน้ำ สำหรับธาตุไม้

หน้าแรก ฮวงจุ้ย เลือกใช้สีภายในห้องน้ำ สำหรับธาตุไม้

เข้าชม 941 ย่อ URL

ห้องที่มีสภาวะหยินอัปมงคลมากที่สุด (ความชื้นแฉะ) มีการรั่วไหลมากที่สุด (รูระบายต่างๆ) จึงก่อให้เกิดความเสียหายรั่วไหลในตำแหน่งที่มีห้องน้ำตั้งอยู่ ซึ่งวิชาฮวงจุ้ยขั้นสูงสามารถประเมินความเสียหาย ความตกต่ำเสื่อมถอยของชีวิต และอาการเจ็บป่วยของคนในบ้าน ได้จากตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำ...

       สีห้องน้ำในกลุ่มธาตุไม้ : เพราะธาตุไม้เป็นเพียงธาตุเดียวที่สามารถดูดซึมน้ำเข้าไปเพื่อการเจริญเติบโตของตัวมันเอง เช่น สีเขียว สีน้ำตาลไม้

       หมายเหตุ  ห้องน้ำเป็นจุดที่มีการรั่วไหลของน้ำมากที่สุด จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สีธาตุน้ำ เพราะเท่ากับเสริมให้มีการรั่วไหลมากขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้สีธาตุไฟ เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะของพลังจนกลายเป็นพิฆาต


ขอขอบคุณ: thaiza.com