เสื้อผ้า ข้อห้ามควรรู้ ฮวงจุ้ย

หน้าแรก ฮวงจุ้ย เสื้อผ้า ข้อห้ามควรรู้ ฮวงจุ้ย

เข้าชม 913 ย่อ URL1. การนำเอาเสื้อผ้าไปซักและตากเอาไว้บริเวณหน้าบ้าน เป็น ข้อห้ามในทาง ฮวงจุ้ย เพราะจะทำให้พลังความเป็นมงคลและความโชคดีหายไปจนหมดสิ้น การหายไปของความมงคลและโชคลาภ มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากในวิชา ฮวงจุ้ย พลังมาเยี่ยมเยือนแต่ละบ้าน โดยผ่านเข้ามาทางหน้าบ้าน หากหน้าบ้านแฉะและลื่น เทพเจ้าเงินตราจะผ่านเลยบ้านนั้นไปทันที

2. เสื้อผ้าที่ใช้แล้วมีความสกปรก การซักล้างที่หน้าบ้านจะทำให้สกปรกทำให้พลังมงคลที่ผ่านเข้ามา กลายเป็นพลังอัปมงคล

3. หน้าบ้านมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  ในวิชา ฮวงจุ้ย หากมีความสกปรกหรือมีความเป็นอัปมงคล ตั้งอยู่ก็เป็นการไปขัดขวางโชคลาภ และโอกาสที่ดีมิให้เข้ามาในอาคารบ้านเรือน


     เมื่ออ่าน ฮวงจุ้ยเสื้อผ้า แล้วทำให้คุณเข้าใจถึงเรื่องฮวงจุ้ยมากขึ้น Horoworld ก็หวังว่าทุกท่านจะทำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ถึงแม่ ฮวงจุ้ย จะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของความเชื่อ แต่เชื่อไว้และทำตามก็คงไม่เสียหายมากเท่าไหร่หรอกคะ